Документа

 

Prečišćen tekst Statuta Narodne biblioteke Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke Smederevo

Odluka o izmenаma i dopuni Statuta Narodne biblioteke Smederevo

Pravila o radnim obavezama, disciplini i ponasanju zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravila zastite od pozara

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o godisnjim odmorima zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o godisnjim odmorima zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o godisnjim odmorima zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o nagradjivanju zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nagradjivanju zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nagradjivanju zaposlenih Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o solidarnoj pomoći Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o solidarnoj pomoci Narodne Biblioteke Smederevo

Pravilnik o nabavkama Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o nacinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i cuvanja arhivske gradje i dokumentarnog materijala u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o nacinu evidentiranja, zastite i koriscenja elektronskih dokumenata u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o poklonima funkcionera i zaposlenih u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o postupanju po prijavama korupcije protiv funkcionera i zaposlenih i zastiti zaposlenih koji prijave korupciju u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o postupanju po prituzbama na rad Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o postupanju sa donacijama u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o uslovima i nacinu koriscenja sluzbenih vozila Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o zabrani i otklanjanju sukoba interesa funkcionera i zaposlenih u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o zajednickim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izvestavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Narodnoj biblioteci Smederevo

Pravilnik o zastiti podataka o licnosti Narodne biblioteke Smederevo

Pravilnik o korišćenju bibliotečko – informacione građe Narodne biblioteke Smederevo

Odluka UO o utvrđivanju cenovnika usluga Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Strategija rada Narodne biblioteke Smederevo (2020-2025)

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2020. godinu i Obaveštenje o broju zaposlenih

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015(1)

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015(2)

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016_1

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015(1)

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 – Poziv za podnošenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 2-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 2-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 – Poziv za podnošenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 5-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Poziv za podnošenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 9-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 10-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 10-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 11-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti broj 1-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 1-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 2-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 2-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 – Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija(1)

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 – Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 4-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 4-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 5-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 5-2014 – Konkursna dokumentacija_0

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Odluka o dodeli ugovora(1)

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Poziv za podnosenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti broj 7-2017 – Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015(1)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2017(1)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 8-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 9-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 10-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 11-2017

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti broj 5-2017_0

Poslat obrazac za prijavu imovine i prihoda

Pravilnik o nabavkama Narodne biblioteke Smederevo 2

Ugovor o kupovini knjiga JN br 1-2014

Ugovor o kupovini knjiga JN br 1-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2016

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2017_0

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2014

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2014

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 10-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 11-2017

Ugovor o radovima na sanaciji podne podloge i zameni podne obloge

Ugovor o štampanju knjiga JN br. 2-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016.doc 1_0

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014(1)

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014

извештај Народне библиотеке Смедерево за 2013. годину

план Народне библиотеке Смедерево за 2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2019

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 5-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 5-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 10-2017

Ugovor o radovima na sanaciji podne podloge i zameni podne obloge

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 11-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 6-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2019

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2017. godinu

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2018. godinu

Javna nabavka male vrednosti br. 7-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 7-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2019

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 9-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 9-2019 – Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 8-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 6-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 9-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2019

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2020 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2020 – Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2020

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2020

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2019 1

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2019 1

Pravilnik o organizaciji rada Narodne biblioteke Smederevo tokom trajanja vanrednog stanja zbog zarazne bolesti COVID-19 i postupanju zaposlenih i radno angažovanih lica

Odluka o organizovanju radnog vremena Narodne biblioteke Smederevo tokom trajanja vanrednog stanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada Narodne biblioteke Smederevo tokom trajanja vanrednog stanja zbog zarazne bolesti COVID-19 i postupanju zaposlenih i radno angažovanih lica

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Narodnoj biblioteci Smederevo

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2019. godinu

Pravilnik o nabavkama Narodne biblioteke Smederevo 4

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2021. godinu

Završni račun Narodne biblioteke Smederevo za 2018. godinu

Završni račun Narodne biblioteke Smederevo za 2019. godinu

Završni račun Narodne biblioteke Smederevo za 2020. godinu

Završni račun Narodne biblioteke Smederevo za 2021. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Smederevo za 2018. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Smederevo za 2019. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Smederevo za 2020. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Smederevo za 2021. godinu

Izveštaj o radu Narodne biblioteke Smederevo za 2021.

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Programa rada Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Program rada Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke Smederevo za 2021. godinu

ЛИНК за повезивање на Информатор о раду Народне библиотеке Смедерево

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izveštaja Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Program rada Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Programa rada Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Finansijski plan Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog plana Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Izmene i dopune Finansijskog plana Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu – Rebalans I

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana za 2023. godinu

Odluka UO o utvrđivanju cenovnika usluga Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Izveštaj o radu Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Odluka Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke Smederevo za 2022. godinu

Planirani, odobreni i ostvareni prihodi i rashodi u 2022. godini

Planirani, odobreni i ostvareni prihodi i rashodi u 3. kvartalu 2023. godine

Izmene i dopune Finansijskog plana Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu – Rebalans II

Odluka Upravnog odbora o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana za 2023. godinu 1

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Završni račun Narodne biblioteke Smederevo za 2023. godinu

Finansijski plan Narodne biblioteke Smederevo za 2024. godinu