Одељење стручне књиге

Одељење стручне књиге намењено је одређеном профилу читалачке публике која се бави научно-истраживачким, студијским и публицистичким  радом. Располаже простором од 250 м2 у коме је, поред књижног фонда,  смештена и читаоница са 25 читалачких места. Фонд овог Одељења броји преко 25.000 стручних и научних монографских публикација за чији смештај се примењује принцип numerus currens, а у његовом саставу налази се и фонд периодике. Од посебног значаја је и одређени број публикација које су припадале познатим Смедеревцима Димитрију Љотићу и Милану Јовановићу Стоимировићу које се чувају у оквиру овог фонда. Приступ фонду није слободан. Одељење прима и даје на коришћење 44 стручна часописа. Корисницима је омогућена неограничена бесплатна употреба Интернета, на рачунарима инсталираним у читаоници. На Одељењу се приређују књижевне вечери, трибине и изложбе.

Запослени на Одељењу стручне књиге:

Мирјана Радовановић (руководилац)
дипломирани библиотекар саветник

Весна Симић
библиотекар