Завичајно одељење

Завичајно одељење поседује збирку од 5000 монографских публикација, завичајну периодику (сачуване и текуће листове и часописе, међу којима Фењер из 1876, прве бројеве и комплете Гласа Подунавља и Нашег гласа, први градски часопис Књижевни круг) и велики број јединица некњижне грађе (старих разгледница смедеревског краја, фотографија, плаката, брошура).

У његовом саставу је и Спомен библиотека др Леонтија Павловића, једног од најпознатијих и најплоднијих послератних истраживача смедеревског краја, која садржи више од 2000 књига, ауторове рукописе и велику количину некњижне грађе. Сва грађа овог Одељења чува се у посебним орманима и не износи се ван просторија Библиотеке.

Руководилац Завичајног одељења:

Драгана Лазић
дипломирани библиотекар саветник