MONS AUREUS: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања

Издавач Часописа за књижевност, уметност и друштвена питања MONS AUREUS је Народна библиотека Смедерево. Први број Часописа објављен је у октобру 2003. године. Часопис излази 2 пута годишње.

СТАЛНЕ РУБРИКЕ ЧАСОПИСА

Oрфејевим трагом је рубрика у којој се објављује одабрана поезија савремених домаћих  и страних аутора.

Рубрика Скрипторијум резервисана је за различите форме прозног израза.

Рубрика Аристотелов дурбин бави се књижевном критиком, поетиком стила и упознаје читаоце са  актуелном књижевном продукцијом.

Рубрике Беседе и Симпосион посвећене су реторичким врстама и жанровима (говори, беседе, интервјуи…).

У рубрици Баштина представљају се резултати истраживања у области културног и историјског наслеђа.

Галерија доноси приказе изложби и уметничких дешавања, као и приказе уметничких опуса истакнутих стваралаца.

Фокус указује на догађања, занимљивости и проблеме у најширој културолошкој сфери: од језика, образовања, друштвених питања, до психологије, религије и антропологије културе.

Рубрика Добро је посвећена књижевности за децу и дечјим писцима.

У рубрици Екслибрис објављују се стручни радови из области библиотечко-информационе делатности.

УРЕДНИШТВО И РЕДАКЦИЈА

Главни уредник Марина Лазовић

Редакција
др Добривоје Станојевић,
др Драгољуб Перић,

др Добрила Бегенишић,

др Снежана Цветковић,
мр Татјана Лазаревић Милошевић

Графичко уредништво
Newpress

Лектор
Сања Дробњаковић

Технички секретар
Татјана Стојкић

Веб-администратор
Милица Марковић

ПОЛИТИКА ЧАСОПИСА

Часопис за књижевност, уметност и друштвена питања MONS AUREUS објављује прилоге који се баве дешавањима на савременој културној сцени. Посебну пажњу поклања истраживању историјске и културне баштине Смедерева и околине. Часопис излази два пута годишње, у мају и новембру. MONS AUREUS објављује оригиналне, претходно необјављене прилоге. Аутори и сарадници часописа су еминентни ствараоци из различитих научних и стручних области.

Обавезе уредника и Редакције

Уређивањем часописа MONS AUREUS баве се главни уредник, извршни уредник и чланови Редакције. Главни и извршни уредник часописа доносе коначну одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке они се руководе уређивачком политиком, водећи рачуна о законским прописима и етичким стандардима. Главни уредник и извршни уредник дужни су да суд о рукопису доносе на основу његовог садржаја, без расних, родних, верских, етничких или политичких предрасуда.

Послати радови се не враћају. Редакција обавештава аутора о томе да ли је прихватила текст у року који не може бити дужи од два месеца од датума пријема прилога.

Редакција се залаже за отворен приступ информацијама и објављивање текстова различитих типова у којима аутори слободно изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку или било какву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника. Сматра да аутори имају обавезу да сами бране своје ставове, док је обавеза Редакције да врши стручну евалуацију, као и спорадичне језичке, стилске и формалне интервенције у текстовима.

Обавезе аутора

Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригинални рад, који није објављен раније и не разматра се за објављивање на другом месту. Истовремено предавање истог рукописа у више часописа представља кршење етичких стандарда. Аутори сносе сву одговорност за садржај предатих рукописа.

Аутори који желе да у рад укључе илустрације или друге материјале који су већ негде објављени, дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских права и да, приликом предавања рукописа, доставе доказе да су сагласност добили. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним делом аутора.

Предавањем рукописа Редакцији аутори се обавезују на поштовање наведених обавеза.

Отворени приступ

Часопис MONS AUREUS доступан је у режиму отвореног приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са веб-странице Народне библиотеке Смедерево.

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА

Ово Упутство уређује начин обликовања и достављања прилога Редакцији Часописа за књижевност, уметност и друштвена питања MONS AUREUS.

MONS AUREUS објављује искључиво текстове који нису већ објављивани у другим штампаним или електронским медијима. За ауторска права достављених прилога одговарају аутори. Сматра се да су аутори своја ауторска права на текстове и друге прилоге, од тренутка када су их послали Редакцији, пренели на издавача часописа MONS AUREUS, то јест на Народну библиотеку Смедерево. Библиотека ће прихваћене прилоге објавити и у електронској форми.

Редакција часописа MONS AUREUS ће аутора обавестити о томе да ли је прилог  прихваћен за објављивање у року од највише два месеца од пријема прилога, али задржава дискреционо право да прилоге процени и да их не објави уколико утврди да не задовољавају садржинске или формалне критеријуме. Аутор чији је рад прихваћен не може да објави овај рад у некој другој електронској или штампаној публикацији без сагласности главног уредника чaсописа MONS AUREUS. Он те прилоге може да објави тек три месеца од датума публиковања у MONS AUREUS-у, уз обавезу да наведе одакле је текст прештампан.

Редакција се залаже за отворен приступ информацијама и објављивање текстова различитих типова, у којима аутори слободно изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку или било какву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника. Молимо сараднике да своје прилоге прилагоде тематској и формалној структури Часописа.

Молимо ауторе стручних текстова да у циљу уједначавања формалне структуре ових прилога поштују следећа правила:

Текстови би требало да садрже од 10.000 до 30.000 карактера (са размацима), да буду опремљени фуснотама и литературом, као и сажетком и кључним речима на српском и неком од страних језика. Илустрације, фотографије, табеларни и слични прилози достављају се уз текст, као атачмент, у формату и резолуцији погодној за штампу. Стил цитирања и навођења напомена (фуснота) и израде листе референци (литературе, библиографије) на крају рада је Chicago Style (Humanities). Упутство за коришћење овог стила може се наћи на адреси https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html.


НОВИ БРОЈ
Mons Aureus 71/72 – 2024.

 

_____________________________________________

 

________________________________

АРХИВА
Mons Aureus 67/68 – 2022.

Mons Aureus 65/66 – 2021.

 

Mons Aureus 63/64 – 2020.

Mons Aureus 62 – 2019. 

Mons Aureus 61 – 2019.

Mons Aureus 60 – 2018.     Mons Aureus 59 – 2018.

Mons Aureus 57-58 – 2017.   Mons Aureus 56 – 2017.

Mons Aureus 55 – 2017.       Mons Aureus 54 – 2016.

Mons Aures 53 – 2016.       Mons Aureus 52 – 2016.

Mons Aureus 51 – 2016.     Mons Aureus 50 – 2015.

Mons Aureus 49 – 2015.     Mons Aureus 48 – 2015.

Mons Aureus 47 – 2015.     Mons Aureus 46 – 2014.

Mons Aureus 45 – 2014.     Mons Aureus 44 – 2014.

Mons Aureus 43 – 2014.     Mons Aureus 42 – 2013.

Mons Aureus 41 – 2013.     Mons Aureus 40 – 2013.

Mons Aureus 39 – 2013.     Mons Aureus 38 – 2012.

Mons Aureus 37 – 2012.      Mons Aureus 36 – 2012.

Mons Aureus 35 – 2012.      Mons Aureus 34 – 2011.

Mons Aureus 33 – 2011.      Mons Aureus 32 – 2011.

Mons Aureus 31 – 2011.      Mons Aureus 30 – 2010.