Mons Aureus: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања

Народна библиотека Смедерево издаје Mons Aureus: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања. Часопис излази 4 пута годишње, а први број објављен је октобра 2003. године.

Основни циљ часописа је да објављује прилоге којима се шира читалачка публика упознаје са достигнућима на савременој културној сцени, а посебан допринос даје  истраживању књижевне баштине Смедерева.  Аутори и сарадници часописа су  еминентни ствараоци из различитих области (књижевност, уметност, друштвена питања), од академика до студената.

Часопис Mons Aureus изазива велико интересовање културне јавности, а за квалитет добија подједнако високе оцене како од књижевне критике тако и од читалачке публике.

Библиотека у размени за Mons Aureus добија више од 30 других часописа.

Сталне рубрике

Орфејевим трагом назив је рубрике која отвара сваки број. „Поезија најпре, а онда речи о њој“, гесло је ове редакције.

Добра поезија мора наћи и адекватан еквивалент у прозном изразу. Зато, одмах након овог тематског блока, следи рубрика Скрипторијум, која упознаје читаоце са  актуелном књижевном продукцијом.

Аристотелов дурбин – назив је студије језуите Емануела Тезаура о поетици стила. Тезауро под Аристотеловим дурбином подразумева специфичан начин посматрања књижевних чињеница. Основни принцип, за њега, јесте задовољство интелекта, а управо то пружају нам текстови пробрани за блок са овим називом.

Рубрике Беседе и Симпосион посвећене су, сада, нажалост, занемареним реторичким врстама и жанровима.

Баштина нас упознаје, или, боље рећи, подсећа на наше културно наслеђе, а Галерија даје приказе изложби, бијенала, или уметничких портрета наших познатих и признатих уметника.

Фокус указује на занимљивости, али и на проблеме у најширој културолошкој сфери: од језика и књижевне критике, до психологије, религије и антропологије културе.

Добро и Екслибрис представљају рубрике специјализоване за књижевност за децу, односно, библиотекарство, и стога су драгоцене у погледу прилога у својим сферама.


Додатак

28-2010

29-2010

30-2010

31-2011

32-2011

34-2011

35-2012

36-2012

38-2012

41-2013

44-2014

51-2016

52 – 2016

55-2017

56-2017

57-58-2017

59-2018

60-2018

 

Pretplata za časopis Mons Aureus