Дечје одељење

Дечје одељење намењено је корисницима млађим од 14 година. Располаже простором од 135 м2  , а у његовом саставу налази се и читаоница са 30 читалачких места у ентеријеру и 25 места на отвореном.  Приступ књигама је слободан, а књижни фонд са преко 75 000 монографских публикација организован је по УДК систему. Одељење прима и даје на коришћење 9 наслова штампе за децу.  Корисницима је омогућена неограничена бесплатна употреба Интернета на рачунару инсталираном у читаоници. На Одељењу се приређују књижевни програми, изложбе и креативне радионице. Сваке године се организује традиционална акција Читалачка значка којом се популарише књига и развија  култура читања код најмлађих корисника Библиотеке.

Запослени на Дечјем одељењу:

Вишња Рајковић  Мрдаковић (руководилац)
дипломирани библиотекар

Весна Стевић
самостални књижничар

Оливера Стајић

Читалачка значка

Народна библиотека Смедерево, у оквиру Месеца књиге, организујe за ученике свих смедеревских основних школа традиционалну акцију на подизању, неговању и ширењу читалачке културе под називом Такмичење за читалачку значку.
Према задатом програму, ученици врше одабир књига које ће прочитати и обрадити у својим читалачким дневницима. На завршној приредби проглашава се најбоља школа (са највише учесника) и 50 најуспешнијих читалачких дневника, који се представљају на посебно припремљеној изложби. Аутори тих дневника добијају бесплатно чланство за наредну годину, а најуспешније школе поклон у књигама. Сви учесници, аутори дневника добијају читалачке значке (беџеве) са ликом неког од знаменитих српских писаца, у чијем знаку протиче Такмичење. На завршној приредби гост је писац за децу, а школа победница припрема свечани програм.

Читалачка значка 2021.

Креативне радионице

Програмска делатност Дечјег одељења обухвата активности за развијање културе читања, писмености, вештине ефикасног учења и памћења, културу, забаву, али и лични развој сваког детета индивидуално.
Програми се реализују кроз педагошко-аниматорске активности, које представљају разноврсне облике рада са децом.
У оквиру наведених програмских активности, најзаступљеније су едукативне радионице као једно од честих облика образовних метода у различитим видовима неформалног образовања, скоро да су незаобилазне. Према основном циљу могу се сврстати у креативне (драмске, ликовне, песничке, видео радионице, и слично) и едукативне радионице које се деле на когнитивне (стицање конкретних знања и вештина), превентивне (усмерене на развој личности, идентитета, изражавање емоција и слично), као и радионице намењене развоју социјалних вештина.
Креативним радионицама, а посредством књиге, настојимо да приближимо корисницима њене вредности, величину и значај.
Наш циљ је, пре свега задовољавање потреба деце и младих, да избором активности  квалитетно и креативно испуњавају своје слободно време.
Програми који су у плану да се реализују, пружаће деци и младима могућност нових сазнања о свету који их окружује, развијања критичког мишљења, као и јачање њихове самосталности и самопоуздања.