О Библиотеци

Први помени књиге и библиотеке у нашем граду везују се за деспота Ђурђа Бранковића, умног и образованог владара, који је на свом двору у смедеревској тврђави имао изузетно богату библиотеку.

Попечитељ унутрашњих дела Илија М. Гарашанин даје сагласност  за отварање Читалишта у Смедереву

        У данашњем смислу речи прва библиотека у нашем граду је Смедеревско читалиште, основано 1846. године. То је била прва установа културе у нашем граду и једна од првих јавних библиотека у Кнежевини Србији. Из Смедеревског читалишта настала је Народна библиотека Смедерево.

        Заслуге за отварање и постојање Читалишта припадају знаменитим Смедеревцима тог времена, између осталих и Пауну Јанковићу Баћи, који је у време отварања читалишта у Србији био министар просвете.

        Током свог вишедеценијског постојања и рада Библиотека је мењала локације и називе (Смедеревско читалиште, Читаоница Смедеревско јединство, Народна књижница и читаоница) и радила је уз повремене прекиде. Највеће страдање доживела је приликом експлозије муниције 1941. године, када је уништена зграда и целокупан књижни фонд тадашње Библиотеке. Ангажовањем Комесaријата за обнову Смедерева, Градска библиотека почиње са радом  новембра 1943. године. Од те године она ради у континуитету, a  oд 1990. године, сада под називом Народна библиотека Смедерево, прелази у нови, наменски пројектован и адекватно опремљен простор величине 1945м2, у најужем центру града, у Карађорђевој 5.

        Данас је то једна од најмодернијих и најуспешнијих библиотека у Србији. Располаже фондом од 250.000 књига, часописа, новина и  некњижног материјала и савременом библиотечком опремом. Поседује 5 читаоница, 3 у ентеријеру и 2 летње, са укупно 150 читалачких места. Читаоничке и радне просторије су модерно опремљене и климатизоване, тако да корисницима пружају одличне услове за рад током целе године. Годишње се у Библиотеку упише 8.000-10.000 чланова, а дневна фреквенција је од 600 до 800 корисника.

        Народна библиотека Смедерево је од 1994. године матична библиотека за Подунавски округ, у коме постоји развијена мрежа општинских, месних, специјалних и школских библиотека.

        За аутоматизовано пословање Библиотеке користи се апликациони пакет BIBLISкоји повезује сва одељења и омогућава брзо и ефикасно претраживање заједничке базе у коју је унето преко 150 000 записа.

        У току 2005. године Народна библиотека Смедерево приступила је централизованом систему обраде библиотечког материјала COBISS, што омогућава да сви њени фондови након уноса у јединствену базу постају  део узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије и као такви, доступни за on-lineпретраживање.

        Како би били створени услови за нормално и несметано функционисање Народне библиотеке Смедерево у систему COBISS,  уведена је ADSLИнтернет веза која је омогућила неограничено бесплатно коришћење Интернета  у читаоницама  Позајмног и Научног одељења, на компјутерима инсталираним искључиво за ту намену.

        Корисницима је такође омогућен неограничен приступ бази података Ebart-медијска документација, првој архиви ове врсте на Балкану, која је почела са радом 2000. године, а чија је основна активност заштита и архивирање штампаних медија у електронској форми.

        У Библиотеци се редовно одржавају књижевне вечери (Књижевни четвртак), промоције, изложбе, предавања, округли столови, обележавања значајних књижевних јубилеја,  акције и манифестације којима се популарише култура читања. Библиотека својим програмима учествује у свим манифестацијама које се организују на  градском нивоу  (Светосавске свечаности, Нушићеви дани,  Културно лето, Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, Привредно-туристичка манифестација Смедеревска јесен), а сваког октобра организује Сајам поезије на којем се, по окончаном конкурсу на коме  учествују  издавачке куће из целе Србије, додељује престижна песничка награда Змај Огњени Вук  за најбољу књигу поезије   објављену у Републици Србији у току претходне године.

        За свој рад Народна библиотека Смедерево је награђена многим наградама и признањима међу којима се издвајају: Награда ослобођења Смедерева, Награда Милорад Панић Суреп, Плакета Народне библиотеке Србије, Орден рада са златним венцем, Вукова награда, Плакета Смедерева, Светосавска повеља СО Смедерево, Повеља 5. октобар.

        Управни Одбор Народне библиотеке Смедерево установио је Награду Паун Јанковић Баћа која се додељује најуспешнијем библиотечком раднику за постигнуте резултате у раду и развоју библиотечке делатности у Смедереву. Награда се додељује једном годишње, 24. априла, на Дан Народне библиотеке Смедерево.

        У Народној библиотеци Смедерево отворена је и успешно ради књижара у којој се могу повољно набавити књиге свих књижевних родова и врста и великог броја домаћих и страних издавача као и публикације у издању наше библиотеке. То  је најбоље опремљена књижара у граду,  и једина  у Смедеревском округу која  се налази у оквиру библиотеке, као њена радна јединица.