Матично одељење

Матично одељење се стара о развоју библиотечке делатности у свим типовима библиотека у Подунавском округу и координира рад библиотечких огранака. Ово Одељење води Регистар библиотека Подунавског округа, пружа стручну помоћ библиотекама на терену, реализује надзор над стручним радом, стара се о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности, прати и проучава стања, потребе и услове рада у библиотечкој делатности, предлаже и спроводи мере за њихово унапређење. Одељење повезује све библиотеке у Подунавском округу у јединствен систем који чине јавне, општинске библиотеке, месне, школске и специјалне библиотеке у Смедереву, Великој Плани и Смедеревкој Паланци, као и сеоски огранци Народне библиотеке Смедерево у Липама, Вранову, Врбовцу, Михајловцу, Коларима, Сараорцима, Скобаљу, Лугавчини, Раљи и Радинцу.
У Подунавском округу библиотечко-информациона делатност се реализује у више од 60 библиотечких јединица, самосталних или организационих јединица других установа.

Руководилац Матичног одељења:

Јелена  Јеремић
дипломирани библиотекар саветник

Библиотека „Милутин Срећковић“ Смедеревска Паланка

Библиотека “Радоје Домановић“ Велика Плана

Огранци Народне библиотеке Смедерево

БИБЛИОТЕКА МИЛУТИН СРЕЋКОВИЋ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Библиотека у Смедеревској Паланци датира из 1869. године, када је основано Паланачко читалиште.  Седамдесетих година 20. века је била у саставу Центра за културу. Скупштина општине Смедеревска Паланка је 2002. године донела Одлуку о оснивању Установе Народна библиотека у Смедеревској Паланци. Од 11. марта 2003. године Библиотека послује као самостална установа, регистрована у Привредном суду и усклађена са Законом о јавним службама и Законом о библиотечкој делатности. Библиотека је регистрована у Регистрима Народне библиотеке Смедерево и Народне библиотеке Србије. Одржава сталну комуникацију и сарадњу са надлежним инстанцама. Од 2012. године носи данашњи назив.

Библиотека се налази у згради саграђеној 1884. године, у центру града, у просторијама укупне површине 355 квадратних метара. Библиотека је ове просторије добила на коришћење 1968. године. Захваљујући средствима Министарства културе и информисања Републике Србије и оснивача, добијеним на конкурсу „Градови у фокусу“, простор Библиотеке је у значајној мери адаптиран и реновиран.

Библиотека има Позајмно одељење за одрасле, Дечје, Научно одељење са читаоницом и фондом периодике, Завичајни фонд, Издавачко-графичку делатност, Интернет читаоницу и службу општих послова. Располаже фондом са више од  54.000 јединица библиотечке грађе.

У Библиотеку се годишње упише више 1500 чланова. Корисницима је на располагању Интернет читаоница, а уз чланску карту ове Библиотеке, могу користити и фондове Народне библиотеке Смедерево. Активна је као организатор и реализатор књижевних програма, акција на популаризацији читања и Библиотеке, тематских изложби књига. Спроводи се међубиблиотечка позајмица.

Издавачка делатност је развијена и обухвата, пре свега, завичајну, историографску и етнолошку грађу. У припреми су и електронске публикације. Библиотека се бави графичком делатношћу (услуге уноса текста, припреме за штампу).

Радно време Библиотеке је 8-19 радним даном и суботом 8-13 часова.

У Месној заједници Азања ради библиотечки огранак од 2005. године. Просторије у којима ради Огранак заузимају више од 50м2, опремљена је одговарајућим полицама, на располагању је читаонички простор са 20 читалачких места. Књижни фонд броји више од 12000 јединица. Библиотека је културни центар у овом насељу. У Огранку ради Драгослав Пантелејић.

В. д. директора Ирена Поповић

Контакт:

10. октобра 14, 11420 Смедеревска Паланка, 026/318-346

e-mail: bibpalanka@gmail.com

 

 

БИБЛИОТЕКА РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ ВЕЛИКА ПЛАНА

Библиотека “Радоје Домановић” је самостална установа, организована у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности. Као општинска библиотека регистрована је у регистрима Народне библиотеке Смедерево и Народне библиотеке Србије.

Библиотека је основана 1949. године, под именом “Танасије Младеновић”, мада се у Историјском архиву налази податак да је 1891. године у Плани постојало Читалиште. Статус општинске библиотеке потврђиван је одлукама Општине Велика Плана.  Дуги низ година Библиотека је била матична за општину Велика Плана.

Библиотека нема огранака. Месне библиотеке и књижни фондови постоје у насељима: Крњево, Трновче, Велико Орашје, Милошевац, Старо Село, Лозовик. Општина Велика Плана, у сарадњи са општинском и матичном библиотеком чине напоре да се покрене рад у већини места у овој Општини.

Библиотека се налази у наменски грађеној згради од 1981. године, површине 840 квадратних метара, што је, за потребе града и општине, довољно и што омогућава организовање рада у складу са стандардима. Захваљујући средствима Министарства културе и информисања Републике Србије и Општине Велика Плана, добијеним на пројекту „Градови у фокусу“, извршени су капитални радови на реконструкцији зграде Библиотеке.

Библиотека је приступила систему COBISS. У фонду Библиотеке има око 50000 књига из свих области знања.

Фонд књига за одрасле је сређен по УДК (осим лектире, која је по разредима) и у слободном је приступу. Дечије одељење је одвојено, опремљено наменском опремом и свечано отворено 2017. године. Фонд Дечјег одељења чине: сликовнице, белетристика за децу, школска лектира која је распоређена према разредима, фонд популарних наука (стручна литература), референсни фонд, књиге на енглеском језику и часописи за децу. Приступ књигама је слободан. Нове књиге се посебно излажу на пулт полицама.

Научни фонд се налази у радној канцеларији и није у слободном приступу. Део референсне грађе је и у централном простору Библиотеке.

Завичајни фонд је у формирању. Библиотека поседује и некњижну грађу (фотографије, плакати, позивнице). Фонд CD-а се уноси у електронски инвентар. Текућа периодика изложена је при основном фонду.

Посебну целину чини и Библиотека поезије, књиге добијене поклоном са посветом аутора, Библиотека „Академик Радомир Лукић“ и „Фонд Данице и Радосава Станојевића“.

Библиотека годишње упише до 1500 чланова.

Корисници имају могућност, да уз чланску карту ове Библиотеке, користе фондове Народне библиотеке Смедерево.

Радно време Библиотеке је радним данима од 8-19 часова и суботом 9-13.

Културно-просветна делатност је развијена. Библиотека организује  књижевне сусрете, трибине, изложбе, предавања, акције популарисања књиге и читања, кроз бесплатне или колективне уписе корисника.

Библиотека је суиздавач Часописа “Наш траг”.

Библиотека је за свој рад добила следећа признања и награде:

– Сурепова награда Заједнице матичних библиотека Србије, 1987.

– Повеља „14. децембар“ Заједнице матичних библиотека Подунавког региона 1982. године

 

В. д. директора Мирјана Бојковић

Контакт

Косовска 19, 11320 Велика Плана, 026/516-256

e-mail: rdbiblioteka@gmail.com

 

 

ОГРАНЦИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО

 

 

 

У општини Смедерево ради десет сеоских библиотека (Липе, Враново, Врбовац, Михајловац, Колари, Лугавчина, Скобаљ, Сараорци, Раља и Радинац) и све имају статус огранка Народне библиотеке Смедерево. По мишљењу комисије Народне библиотеке Србије, која је обавила стручни надзор над радом, између осталог и ових огранака, наша мрежа библиотека је једна од најуспешнијих и најразвијенијих мрежа огранака на територији РС у овом тренутку. Чврста повезаност са матичном библиотеком, дневна координација рада, положени стручни испити из библиотечке делатности радника који раде у огранцима, и инсистирање на сарадњи са локалним самоуправама, резултирали су и квалитет у раду. Осим редовног рада са корисницима, књижничари се у свим нашим огранцима ангажују на анимацији грађана кроз различите облике рада. Књижни фонд се континуирано обнавља преко Народне библиотеке Смедерево, на основу потреба самог Огранка и плана набавке, али и ангажовањем Месне заједнице. Захваљујући доброј сарадњи Огранака са месним заједницама и школама у овим насељима, све акције Народне библиотеке Смедерево наилазе на добар одазив.

 

ВРАНОВО

Огранак Библиотеке од 1973.

Радник: Савић Евица, књижничар

Радно време Библиотеке: понедељак и четвртак 8-15 часова

Величина просторије: 24 м2

Број читалачких места: 6

Број књига: 3699

Интернет

 

ЛИПЕ

Огранак Библиотеке од 1968.

Радник: Савић Евица, књижничар

Радно време:  уторак, среда и петак 730-15 часова

Величина просторије: 32 м2

Број читалачких места: 12

Број књига:   7330

Интернет

Огранак је на Власинским сусретима 2007. године добио Признање за успешан рад са читаоцима.

 

ВРБОВАЦ

Библиотека датира од 1976.

Радник :  Алексић Биљана, књижничар

Радно време : уторак и четвртак 7-15

Величина просторије:  30 м2

Број читалачких места: 5

Број књига:  3399

Интернет

 

МИХАЈЛОВАЦ

Први податак о оснивању 1937, али постоје назнаке да је постојала и раније.

Радник: Живанић Гордана, књижничар

Радно време: сваког радног дана (осим среде)  8-1530

Величина просторија: 60 м2

Број седишта 12

Број књига  7789

Интернет

 

САРАОРЦИ

“Читаоница Сараорачког уједињења” основана 1875. године, радила до 1881.

Месна библиотека ради до априла 2000.

Огранак започео са радом 2005. године

Радник: Петровић Соња, књижничар

Радно време : понедељак 1230-16 ; четвртак  8-1530

Величина просторије: 40 м2

Број читалачких места: 6

Број књига:   6563

Интернет

 

СКОБАЉ

“Читаоница Станише Адамовића”1888. тестаментом остављена, отворена 1931.

Огранак са честим прекидима у раду од 1969. Поново покренут  2005. године

Радник:Петровић Соња, књижничар

Радно време: понедељком 8-12 и средом 8-1530

Величина просторије: 20 м2

Број читалачких места: 8

Број књига: 3732

Интернет

 

ЛУГАВЧИНА

До 1973. огранак, потом Месна библиотека. Осамдесетих чести прекиди у раду. Огранак од 2005. године

Радник: Петровић Соња, књижничар

Радно време: уторак и петак  8- 1530

Величина просторије: 70 м2

Број читалачких места: 28

Број књига: 4685

Интернет

 

КОЛАРИ

У послератном периоду Општинска, потом огранак, од 1973. при Дому културе. Месна библиотека до маја 2005, када постаје Огранак.

Радник: Димитријевић Веселинка, књижничар

Радно време: понедељак, среда, четвртак, петак 7-15; уторак 7-13 и 18-20

Величина просторије: 80 м2

Број књига:  6359

 

РАЉА

Огранак Библиотеке од 2009. године

Радник: Алексић Биљана, књижничар

Радно време: понедељак, среда, петак 7-15

Величина просторије: 30 м2

Број читалачих места: 12

Број књига: 2099

Интернет

 

РАДИНАЦ

Огранак Библиотеке од 2010. године
Радник: Ивана Вељовић Јоцић, виши књижничар
Радно време: сваког радног дана 8-15
Величина просторије: 20 м2
Број књига: 2738