Матично одељење

Матично одељење

Матично одељење се стара о развоју библиотечке делатности у свим типовима библиотека у Подунавском округу и координира рад библиотечких огранака. Ово Одељење води  Регистар библиотека Подунавског округа и централни регистар библиотечке грађе, пружа стручну помоћ библиотекама на терену, реализује надзор над стручним радом, стара се о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности, прати и проучава стања, потребе и услове рада у библиотечкој делатности,  предлаже и спроводи мере за њихово унапређење. Одељење повезује све библиотеке у Подунавском округу у јединствен систем који чине општинске библиотеке, све месне, школске и специјалне библиотеке у Смедереву, Великој Плани и Смедеревкој Паланци, као и сеоски огранци Народне библиотеке Смедерево у Липама, Вранову, Врбовцу, Михајловцу, Коларима, Сараорцима, Скобаљу,Лугавчини, Раљи и Радинцу.
У Подунавском округу укупно су регистроване 63 библиотеке: општинске 3, месне 6, школске 41, специјалне 3, огранци 10.

Руководилац Матичног одељења:

Јелена  Јеремић
дипломирани библиотекар саветник

Установа Народна библиотека Смедеревска Паланка

Библиотека “Радоје Домановић“ Велика Плана

ОГРАНЦИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО

 

 

 

Установа Народна библиотека Смедеревска Паланка

Библиотека у Смедеревској Паланци датира из 1869. године, када је основано Паланачко читалиште.  Седамдесетих година 20. века је била у саставу Центра за културу. Скупштина општине Смедеревска Паланка је 2002. године донела Одлуку о оснивању Установе Народна библиотека у Смедеревској Паланци. Од 11. марта 2003. године Библиотека послује као самостална установа, регистрована у Привредном суду и усклађена са Законом о јавним службама и Законом о библиотечкој делатности. Библиотека је регистрована у Регистрима Народне библиотеке Смедерево и Народне библиотеке Србије. Одржава сталну комуникацију и сарадњу са надлежним инстанцама.

Библиотека се налази у згради саграђеној 1884. године, у центру града, у просторијама укупне површине 157 квадратних метара. Библиотека је ове просторије добила на коришћење 1968. године. У завршној фази је адаптација поткровља зграде, корисне површине 200м2, који ће бити у функцији читаонице за децу, интернет читаонице и свечане сале.

Стручни рад Библиотеке организован је кроз :

Дечје одељење, Позајмно одељење за одрасле, Научно одељење са читаоницом и фондом периодике, Завичајни фонд и Фонд стране књиге. По издвајању из Центра за културу, Библиотеци је придодата издавачка  и графичка делатност и служба општих послова.

У Месној заједници Азања ради библиотечки огранак од 2005. године. Просторија је величине 50м2, опремљена је одговарајућим полицама, на располагању је читаонички простор са 16 читалачких места. Књижни фонд броји 7250 књига. Библиотека је културни центар у овом насељу. Постоје предуслови (технички услови и књижни фонд) за отварање огранака у Селевцу, Кусатку и Голобоку.

Библиотека располаже фондом са више од 54.000 јединица библиотечке грађе. Библиотека годишње упише више 1500 чланова. Корисницима је на располагању Интернет читаоница. Корисници имају могућност, да уз чланску карту ове Библиотеке, користе фондове Народне библиотеке Смедерево.

Библиотека је врло активна као организатор и реализатор књижевних програма. Реализовано је више наменских акција на популаризацији читања и Библиотеке, приређују се тематске изложбе књига, организују сајмови књига. Спроводи се међубиблиотечка позајмица.

Издавачка делатност је развијена и обухвата, пре свега, завичајну, историографску и етнолошку грађу. У припреми су и електронске публикације за особе са посебним потребама.

Библиотека се бави графичком делатношћу (услуге уноса текста, припреме за штампу ).

Библиотека публикује свој Билтен у којем извештава кориснике о својим активностима и новим књигама.

Радно време Библиотеке је 8-19 радним даном и суботом 8-13 часова.

Контакт:

10. октобра 14, 11420 Смедеревска Паланка, 026/318-346

e-mail: bibpalanka@verat.net

в. д. директора Ирена Поповић

Библиотека “Радоје Домановић“ Велика Плана

Библиотека “Радоје Домановић” је самостална установа, организована у складу са Законом о библиотечкој делатности. Као општинска библиотека регистрована је у регистрима Народне библиотеке Смедерево и Народне библиотеке Србије. Библиотека је основана 1949. године, под именом “Танасије Младеновић”, мада се у Историјском архиву налази податак да је 1891. године у Плани постојало Читалиште. Статус општинске библиотеке потврђиван је одлукама Општине Велика Плана. Дуги низ година Библиотека је била матична за општину Велика Плана. Библиотека нема огранака.У општини Велика Плана има 10 насеља са преко 1000 становника. Месне библиотеке и књижни фондови постоје у следећим насељима: Крњево, Трновче, Велико Орашје, Милошевац, Старо Село, Лозовик. Општина Велика Плана, у сарадњи са општинском и матичном библиотеком чине напоре да се покрене рад у већини места у овој Општини. Библиотека се налази у наменски грађеној згради од 1981. године, површине 840 квадратних метара, што је, за потребе града и општине, довољно и што омогућава организовање рада у складу са стандардима. Библиотека има више од 40000 књига из свих области знања. Фонд Позајмног одељења за одрасле и књига за децу физички је одвојен, али у јединственом простору, сређен по УДК, (осим лектире, која је по разредима) и у слободном је приступу. Научни фонд се налази у радној канцеларији, није у слободном приступу и интерно је распоређен. Завичајни фонд је у формирању. Фотографије, плакати, позивнице и остала некњижна грађа из овог фонда физички је одвојена и сређена по годинама. За фонд CD-а сачињен је списак јединица. Текућа периодика изложена је при основном фонду. Посебну целину чини и Библиотека поезије – књиге добијене поклоном са посветом аутора и фонд књига на енглеском језику Библиотека годишње упише до 1500 чланова. Корисници имају могућност, да уз чланску карту ове Библиотеке, користе фондове Народне библиотеке Смедерево. Радно време Библиотеке је радним данима од 7 до 19 часова. Културно-просветна делатност је развијена. Библиотека организује књижевне сусрете, трибине, изложбе, предавања, акције популарисања књиге и читања, кроз бесплатне или колективне уписе корисника. Библиотека је суиздавач Часописа “Наш траг”. Признања и награде: – Сурепова награда Заједнице матичних библиотека Србије, 1987. – Повеља „14. децембар“ Заједнице матичних библиотека Подунавког региона 1982. године

 

Директор Александра Перић
Контакт
Косовска 19, 11320 Велика Плана,
026/521-256
e-mail: rdbib@open.telekom.rs

 

 

 

ОГРАНЦИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО
У општини Смедерево ради десет сеоских библиотека (Липе, Враново, Врбовац, Михајловац, Колари, Лугавчина, Скобаљ, Сараорци, Раља и Радинац) и све имају статус огранка Народне библиотеке Смедерево. По мишљењу комисије Народне библиотеке Србије, која је обавила стручни надзор над радом, између осталог и ових огранака, наша мрежа библиотека је једна од најуспешнијих и најразвијенијих мрежа огранака на територији РС у овом тренутку. Чврста повезаност са матичном библиотеком, дневна координација рада, положени стручни испити из библиотечке делатности радника који раде у огранцима, и инсистирање на сарадњи са локалним самоуправама, резултирали су и квалитет у раду. Осим редовног рада са корисницима, књижничари се у свим нашим огранцима ангажују на анимацији грађана кроз различите облике рада. Књижни фонд се континуирано обнавља преко Народне библиотеке Смедерево, на основу потреба самог Огранка и плана набавке, али и ангажовањем Месне заједнице. Захваљујући доброј сарадњи Огранака са месним заједницама и школама у овим насељима, све акције Народне библиотеке Смедерево наилазе  на добар одазив.

ВРАНОВО
Огранак Библиотеке од 1973.
Радник: Савић Евица, књижничар; непуно радно време
Радно време Библиотеке: понедељак и четвртак 10-14 часова
Величина просторије: 25 м2
Број читалачких места: 3
Број књига: 2878

ЛИПЕ
Огранак Библиотеке од 1968.
Радник: Савић Евица, књижничар; непуно радно време
Радно време:  уторак, среда и петак 10-14 часова
Величина просторије: 32м2
Број читалачких места:12
Број књига:           6038
Огранак је на Власинским сусретима 2007. године добио Признање за успешан рад са читаоцима

ВРБОВАЦ
Библиотека датира од 1976.
Радник :  Алексић Биљана, књижничар
Радно време : уторак и четвртак 8-16
Величина просторије:  30 м2
Број читалачких места: 5
Број књига:  2356

МИХАЈЛОВАЦ
Први податак о оснивању1937. али постоје назнаке да је постојала и раније
Радник: Живанић Гордана, књижничар; непуно радно време
Радно време: сваког радног дана 12-14
Величина просторија: 60м2
Број седишта 12
Број књига  4994

САРАОРЦИ
“Читаоница Сараорачког уједињења” основана 1875. године, радила до 1881.
Месна библиотека ради до априла 2000.
Огранак започео са радом 2005. године
Радник: Петровић Соња, књижничар
Радно време : понедељак 1330 – 1730 ; четвртак  8-1530
Величина просторије: 40 м2
Број читалачких места:19
Број књига:         5670

СКОБАЉ
“Читаоница Станише Адамовића”1888. тестаментом остављена, отворена 1931.
Огранак са честим прекидима у раду од 1969. Поново покренут  2005. године
Радник:Петровић Соња, књижничар
Радно време: понедељак 9-1230, среда 8- 1530
Величина просторије: 20м2
Број читалачких места 8
Број књига: 2597

ЛУГАВЧИНА
До 1973. огранак, потом Месна библиотека. Осамдесетих чести прекиди у раду. Огранак од 2005. године
Радник:Петровић Соња, књижничар
Радно време : уторак и петак  745- 1515
Величина просторије: 69м2
Број читалачких места: 28
Број књига 3397

КОЛАРИ
У послератном периоду Општинска, потом огранак, од 1973. при Дому културе. Месна библиотека до маја 2005, када постаје Огранак
Радник:   Димитријевић Веселинка, књижничар
Радно време: понедељак, среда, четвртак, петак 7-15; уторак 7-13 и 18-20
Величина просторије: 80 м2
Број књига:        4573

РАЉА
Огранак Библиотеке од 2009. године
Радник: Алексић Биљана, књижничар
Радно време: понедељак, среда, петак 8-16
Величина просторије: 30м2
Број читалачих места 12
Број књига 1500

РАДИНАЦ
Огранак Библиотеке од 2010. године
Радник: Ивана Вељовић Јоцић, виши књижничар
Радно време: уторак, петак 7.30-15.30
Величина просторије: 15м2
Број књига 1500