Издавачка делатност

Прва публикација у издању Народне библиотеке Смедерево, Народна библиотека, објављена је 1967. године, са циљем да пружи читаоцима основне податке о Библиотеци – о њеном историјату, организацији, фондовима и услугама које се пружају читаоцима. Данас се у Библиотеци велика пажња посвећује издавачкој делатности, а објављивање нових књига и часописа Mons Aureus сматра се важним сегментом њеног рада који на најбољи начин доприноси креирању идентитета установе и одређивању њеног места у локалном и националном културном миљеу.

Публикације у издању Народне библиотеке Смедерево су тематски и жанровски разноврсне. Преовлађује лепа књижевност (поезија, приповетка, роман), али је заступљена и књижевна критика, теорија књижевности, теологија, стваралаштво за децу, културна историја, библиографије, каталози. Нека издања Народне библиотеке Смедерево откупило је Министарство културе Републике Србије.