Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле намењено је корисницима старијим од 14 година. Располаже простором од 365 м2, а у његовом саставу налази се и читаоница штампе са 46 места у ентеријеру и 20 места на отвореном. Приступ књигама је слободан а књижни фонд,  који броји преко 92 000 монографских публикација, разврстан је по УДК систему. Одељење прима 40 наслова дневне и ревијалне штампе. Корисницима је омогућена неограничена бесплатна употреба Интернета, на рачунарима инсталираним у читаоници. На Одељењу се редовно приређују тематски разноврсне књижевне вечери, промоције, разговори и изложбе.

Запослени на Позајмном одељењу:

Драгица Живановић (руководилац)
самостални књижничар

Горјана Вујановић 
библиотекар

Марија Петровић
књижничар

Сања Дробњаковић