Одељење набавке и обраде

Одељење набавке и обраде је модеран аутоматизован центар координиране набавке и стручне обраде књига и других публикација. На овом Одељењу остварује се централизована набавка књига, часописа и другог библиотечког материјала за све фондове Библиотеке. Обрада библиотечке грађе врши се уз поштовање законских прописа и међународних стандарда (класификација по УДК систему и обрада по ISBD стандарду). Монографске публикације се обрађују у интерном  програму BIBLIS и централизованом систему за обраду библиотечке грађе COBISS. Годишње, по свим основама, набави се и стручно обради око 5500 монографских публикација.

Запослени на Одељењу набавке и обраде:

Софија Грба, МА
виши дипломирани библиотекар (руководилац)

Татјана Стојкић
самостални књижничар

Милица Марковић, МА
дипломирани библиотекар