Дигитална Библиотека

Прве дигиталне колекције

         Народнa библиотекa Смедерево, као промотер локалне културне баштине, приступила је пројекту дигитализације завичајне грађе који се реализује у сарадњи са Одељењем за развој дигиталне библиотеке и микрографију Народне библиотеке Србије.

         Дигитализација Завичајног фонда и презентација на интернету омогућиће његову отвореност према ширем кругу корисника, али и заштиту и очување.

         Формиране су прве дигиталне колекције.

         Из фонда периодике дигитализовани су –  Фењер (1876), Глас Подунавља (1928-1929, 1931-1934, 1936-1938), Смедеревски журнал (1938-1939), Књижевни круг (1932-1933) и часопис Смедерево (1985-1988; 1994-1998).

         Из фонда некњижне грађе дигитализована је Збирка Смедерево на старим разгледницама.

         Збирка дигитализованих монографских публикација садржи 98 наслова разврстаних у неколико подзбирки (Дела Леонтија Павловића, Дела Милана Јовановића Стоимировића, Дела Живојина Д. Карића, Дела Славка Домазета, Дела Танасија Младеновића, Дела Милорада Милановића, Монографије основних и средњих школа, Спорт у Смедереву, Издања Народне библиотеке Смедерево).

         Дигитализовани делови фонда књижне и некњижне грађе Завичајног одељења доступни су свим посетиоцима сајта Дигитална Народна библиотека Србије (www.digitalna.nb.rs), као и сајта Народне библиотеке Смедерево (www.biblioteka-smederevo.org.rs).

Детаљна претрага дигитализоване грађе се може вршити на Дигиталној НБС (http://www.digitalna.nb.rs/AdvancedSearch.jsp).

Збирка монографских публикација Народне библиотеке Смедерево садржи 98 дигиталних копија књига из фонда Народне библиотеке у Смедереву.

 

Збирка периодике садржи 13 дигиталних копија периодике Народне библиотеке у Смедереву.

 

Смедерево на старим разгледницама
Збирка садржи 50 дигиталних копија разгледница на којима је приказано Смедерево на крају 19. и почетку 20. века из фонда Народне библиотеке у Смедереву.