ВАША ЧЛАНСКА КАРТА

Упис чланова врши се током целе године и важи за ту календарску годину. Приликом уписа потребно је дати на увид личну карту и платити чланарину, по следећем ценовнику за 2023. годину:

 • упис на Позајмном одељењу …..……………..    700,00 динара
 • упис на Дечјем одељењу …………..…………….   500,00 динара
 • упис средњошколаца   ..………………………….    500,00 динара
 • упис студената    ……………………………………..    500,00 динара
 • упис пензионера    …………………………………..    500,00 динара
 • дневна чланарина и коришћење интернета за кориснике који нису чланови Библиотеке …. 100,00 дин.
 • накнада за изгубљену чланску карту …………………………………………..   50,00 динара
 • накнада за неблаговремено враћање књиге (тромесечно)  ………..  300,00 динара
 • уписом два члана породице (по пуној цени) остали стичу право бесплатног уписа

Библиотека омогућава колективни упис, за групе веће од десет чланова:

 • на Позајмном одељењу ……………………………………………    500,00 динара
 • на Дечјем одељењу ……………..………………………………….     400,00 динара
 • Ценовник за кориснике у огранцима Библиотеке је нижи за 50%

БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ БИБЛИОТЕКЕ
БЕСПАЛАТАН УПИС ЂАКА ПРВАКА
БЕСПЛАТАН УПИС ДЕЦЕ ИЗ ВРТИЋА (предшколска група)
БЕСПЛАТАН УПИС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
БЕСПЛАТАН УПИС ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И НАСТАВНИКА ТИХ ШКОЛА
БЕСПЛАТАН УПИС СТИПЕНДИСТА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ВАША ПРАВА

Сваки корисник уписом стиче права на:

 • коришћење свих фондова Народне библиотеке Смедерево
 • коришћење и консултацију свих информа­ционих извора и услуга Библиотеке
 • помоћ при консултовању лисних и електрон­ских каталога
 • помоћ и упутство при проналажењу библиографских података
 • коришћење специјалних збирки и фондова, уз стручну помоћ
 • међубиблиотечку позајмицу (сву потребну литературу коју не можете наћи у Библиотеци у Смедереву, можете поручити из друге библиотеке, уз надокнаду поштанских тро­шкова)
 • присуство свим културним програмима у Библиотеци је бесплатно
 • резервацију наслова
 • коришћење интернета на корисничким рачунарима свих библиотечких одељења
 • копирање делова монографских и серијских публикација, осим укоричене штампе, из фондова Библиотеке, и уз дозволу стручног особља, по важећем ценовнику.

ВАШЕ ОБАВЕЗЕ

Приликом позајмице књига, новина и коришћења читаоница, корисник је дужан да има чланску карту Библиотеке.
Продужење рока позајмице може се извршити благовременим пријављивањем, личним или телефонским путем.
Ако корисник задржи књиге преко одређеног рока, дужан је да плати тромесечну надокнаду у износу од 300,00 динара.
Изгубљену или оштећену књигу корисник је дужан да замени књигом истог наслова, или да плати накнаду по њеној садашњој вредности.
Накнада за изгубљену чланску карту је 50,00 динара.
Корисници су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и да је чувају. Љубазно Вас молимо да не подвлачите, не исписујете белешке, не савијате и не цепате листове.

Корисник је дужан да се придржава кућног реда Библиотеке и правила понашања на јавном месту и да својим понашањем не угрожава права и рад осталих корисника и запослених.

 

КАКО ДОЋИ ДО ПУБЛИКАЦИЈА?

Публикације се ван Библиотеке позајмљују на 15 дана. Једном позајмицом могу се узети две књиге, а само једна из обавезне школске лектире. Серијске публикације (новине и часописи) се не могу износити из Библиотеке, без посебне дозволе.
Корисник Библиотеке има права на слободан приступ књижном фонду на Позајмном и Дечијем одељењу.

 

Ваше примедбе и предлози за бољи рад Библиотеке су драгоцени!
Оставите свој коментар у нашој виртуeлној књизи утисака!