Одељење стране књиге

Одељење стране књиге отворено је 24. априла 2002. године, поводом обележавања 156 година од оснивања Народне библиотеке Смедерево. Фонд овог Одељења првобитно је формиран од књига које су се већ налазиле у поседу Библиотеке, као и од поклона и донација грађана и културних представништава и амбасада страних земаља у Србији. Куповина најатрактивнијих наслова текуће светске продукције данас је основни вид набавке књига на овом Одељењу које читаоцима нуди 10.000 књига на 17 страних језика. Фонд је у слободном приступу, а читаоци се о његовом садржају информишу и путем електронских база и штампаног Регистра наслова. Одељење приређује разноврсне књижевне програме и изложбе, за све категорије корисника.

Руководилац Одељења стране књиге:

Биљана Живановић
дипломирани библиотекар саветник

 


СТИХОВИЗИЈА

Стиховизија је такмичење ученика средњих школа у рецитовању на страним језицима, које се у Народној библиотеци Смедерево организује од 2009. године. Овај образовно-забавни програм је у тренутку настајања замишљен као такмичење средњошколаца Подунавског округа, али се већ након две године територија са које су почеле да пристижу пријаве заинтересованих учесника проширила, те се тако Стиховизија данас може сматрати програмом регионалног значаја.

Програм је замишљен и креиран тако да повеже библиотечку понуду  Одељења стране књигеса интересовањима и афинитетима тинејџера. Поред такмичарског има и забавни карактер, а циљеви су му стварање читалачких навика и развијање интересовања за традиционалне културне вредности код средњошколске популације, промовисање вишејезичностикао једног од постулата њихове добре индивидуалне позиционираности у контексту глобалног друштва и cyberspaceокружења који су њихова будућност, подстицање учења страних језика и књижевности, упознавање са вредностима културне разноликости и дијалога међу културама, и развијање толеранције на мултикултуралност.

Идеја пројекта је да се младима средњошколског узраста пружи прилика да се учешћем у едукативно-забавном интерактивном програму заинтересују за нове начине изражавања, прикажу знање и таленат, остваре неке од својих потенцијала и квалитетно друже у инспиративном окружењу књига и библиотеке.

Стиховизија подржава интерактивни концепт. Садржи елементе учења, такмичења и забаве. Пројекат окупља и велики број спољних сарадника, а комплетни библиотечки ресурси су на располагању такмичарима у читавом току припрема.

За учешће на такмичењу пријављује се у просеку 120 такмичара, који су пријављивали наступе на 18 страних језика: на енглеском, француском, немачком, руском,  шпанском, италијанском, чешком, словачком, мађарском, румунском, македонском, латинском, албанском, кинеском, шведском, турском, јерменском и јапанском. На седмој Стиховизији су се у званичној конкуренцији чули и стихови на српском језику – ученица из Венецуеле, која је школску 2015/2016. годину похађала у Гимназији Смедерево, на размени ученика, рецитовала је песму Опомена Десанке Максимовић на српском, за њу страном језику.

Пропозицијама су прецизно одређени садржај и начин такмичарског наступа. Предвиђено је да право учешћа на такмичењу имају сви ученици средњих школа, да су учесници слободни у избору песме и страног језика на коме ће наступити, и да учесник мора да наступи са песмом коју је навео у званичној пријави. Предвиђено је, такође, да један учесник наступа са једном песмом, и да наступ може да траје најдуже 3 минута. Према пропозицијама, организатор такмичења саставља стручни жири који бира победника, у зависности од броја пријављених такмичара допуштена је могућност организовања полуфиналног избора, а победника у финалу такмичења одређује збир гласова публике и стручног жирија.

    Такмичење се одвија у просторијама Библиотеке. Због великог броја пријављених такмичара, свако од до сада одржаних имало је две фазе. У полуфиналном делу, који сеодржава без присуства публике, жирибира 20 финалиста. У финалу, у којем и публика има могућност да гласа, бирају се три најбоља такмичараи најбољи такмичар према гласовима публике. Током финалне вечери, у периоду док жири и комисија за пребројавање и компјутерску обраду података обављају свој посао, одржава се забавни део програма у којем публикувокалним, инструменталним или глумачким наступимазабављају ученици и професори средњих школа.

Све финалисте и професоре страних језика који су их припремали за такмичење Библиотека награђује бесплатним уписом за наредну годину, а школама учесницама додељују се захвалницеи комплети књига за школске библиотеке. Победници такмичења се награђују дипломама и вредним поклонима.

По завршетку сваке Стиховизије сумирају се резултати и изврши евалуација  комплетног догађаја.  Материјал коришћен приликом организовања програма, текстуална и фото-документација сакупљена током његове реализације, као и текстови песама које су се чуле у званичној конкуренцији, на језицима на којима су говорене, прикупе се, селектују, обраде и објаве у истоименој публикацији. Издавач публикације је Народна библиотека Смедерево, а приређивачи библиотекари ангажовани на организацији програма. Књига представља занимљив документ о реализованом догађају, некомерцијалне је природе, и поклања се школама, библиотекама и учесницима програма.

 

 

 

 

 

У књигу Стиховизија 2 је, поред документарног и антологијског дела, укључена  и библиографија књига поезије на страним језицима које Библиотека поседује у својим  фондовима. Тиме је ова публикација, осим за учеснике програма и љубитеље светске поезије, постала  занимљива и за ширу публику. У књиге које прате реализацију наредних такмичења укључени су библиографски пописи приновљених књига поезија на страним језицима у фонду смедеревске библиотеке у периоду између два такмичења, чиме је заокружен идејни концепт о начину организовања овог програма и облицима и садржини штампаног материјала који га прати.

СТИХОВИЗИЈА 15 – ПРОПОЗИЦИЈЕ 

СТИХОВИЗИЈА 15 – ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ТАКМИЧЕЊУ

ПРОПОЗИЦИЈЕ наградног фото-конкурса ПОЕЗИЈА У ФОКУСУ 2023.

ПРИЈАВА за учешће на наградном фото-конкурсу ПОЕЗИЈА У ФОКУСУ 2023.