Изложбе књига

Изложбе књига приказују разноврсност и богатство фондова којима једна библиотека располаже и представаљају јединствену прилику да се шира публика упозна са библиотечком грађом, књижном и некњижном.

У Народној библиотеци Смедерево изложбе књига и остале библиотечке грађе се постављају више пута у току године поводом годишњица рођења или смрти знаменитих писаца или годишњица значајних историјских догађаја. Посебна пажња се поклања представљању старе и ретке књиге, завичајне грађе као и занимљиве грађе на страним језицима.

Текуће изложбе у Народној библиотеци Смедерево

Изложбе књига у просторијама Библиотеке

Изложбе поводом 176 година рада и постојања Народне библиотеке Смедерево

ULYSSES: June 16, Dublin

Електронске изложбе

Смедеревско читалиште : прошлост и садашњост – електронска изложба поводом 175 година од оснивања Народне библиотеке Смедерево