Контакт

Колектив Народне библиотеке Смедерево

Директор: Марина Лазовић

Секретар: Милан Радисављевић

Шеф рачуноводства: Данијела Маричић

Радно време:

понедељак-петак: 8:00-19:30

субота: 8:00-14:00

Народна библиотека Смедерево
Карађорђева 5

11300 Смедерево
Србија

e-mail: knjigohraniteljica@mts.rs
web site: www.biblioteka-smederevo.org.rs

Тел/Факс: 026/ 4622-270
Директор: 026/ 4623-740
Одељење набавке и обраде: 026/ 642-542
Одељење стране књиге: 026/ 621-967

Међубиблиотечка позајмица: 026/4622-270 (локал 15),

Мирјана Радовановић (miraradovanovicnbsd@gmail.com)

ПИБ: 100490218
Матични број: 07143044
Шифра делатности: 092511
Текући рачун: 840-11664-56
Библиотека је обвезник ПДВ-а


Додатак

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2020. godinu i Obaveštenje o broju zaposlenih

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015(1)

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015(2)

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016_1

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015(1)

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 – Poziv za podnošenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 2-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 2-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 – Poziv za podnošenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 3-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 5-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2018 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2018 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Poziv za podnošenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 9-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 10-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 10-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 11-2017 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti broj 1-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 1-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 2-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 2-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 – Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija(1)

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 – Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 3-2017 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 4-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 4-2015 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 5-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 5-2014 – Konkursna dokumentacija_0

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2014 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Odluka o dodeli ugovora(1)

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Poziv za podnosenje ponuda(1)

Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 – Poziv za podnosenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti broj 7-2017 – Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015(1)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2017(1)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 8-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 9-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 10-2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 11-2017

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti broj 5-2017_0

Poslat obrazac za prijavu imovine i prihoda

Pravilnik o nabavkama Narodne biblioteke Smederevo 2

Ugovor o kupovini knjiga JN br 1-2014

Ugovor o kupovini knjiga JN br 1-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2016

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2017_0

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2014

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2014

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2015

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 10-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 11-2017

Ugovor o radovima na sanaciji podne podloge i zameni podne obloge

Ugovor o štampanju knjiga JN br. 2-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016.doc 1_0

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017.doc 1

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2014

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014(1)

Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014

извештај Народне библиотеке Смедерево за 2013. годину

план Народне библиотеке Смедерево за 2014

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2019

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 4-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 5-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 5-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 6-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 10-2017

Ugovor o radovima na sanaciji podne podloge i zameni podne obloge

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 11-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2017

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2018

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 6-2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2019

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2017. godinu

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2018. godinu

Javna nabavka male vrednosti br. 7-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 7-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2019

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2019 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 8-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 9-2019 – Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti br. 9-2019 – Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 8-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 6-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 9-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2019

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2019

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2020 – Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 1-2020 – Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2020

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2020

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2019 1

Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2019 1

Pravilnik o organizaciji rada Narodne biblioteke Smederevo tokom trajanja vanrednog stanja zbog zarazne bolesti COVID-19 i postupanju zaposlenih i radno angažovanih lica

Odluka o organizovanju radnog vremena Narodne biblioteke Smederevo tokom trajanja vanrednog stanja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada Narodne biblioteke Smederevo tokom trajanja vanrednog stanja zbog zarazne bolesti COVID-19 i postupanju zaposlenih i radno angažovanih lica

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti u Narodnoj biblioteci Smederevo

Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Smederevo za 2019. godinu

Pravilnik o nabavkama Narodne biblioteke Smederevo 4