Набавка књига

У Одељењу набавке и обраде Народне библиотеке Смедерево један од сегмената рада је набавка књига и друге библиотечко-информационе грађе за све фондове Библиотеке.

Комплетна набавка се врши на основу анализе стања фондова и њиховог коришћења, а у складу са структуром корисника и њиховим потребама за информацијама. Задаци Одељења су да, уз сталну евалуацију интересовања читалаца и стварне вредности публикација, набавља наслове домаће и преведене књижевности за потребе корисника Општег фонда, да се стара о квалитетној и актуелној књизи за децу, да обогаћује фондове вредним монографијама, да комплетира фонд књига о Смедереву, смедеревских издања, издања смедеревских аутора, да увећава фонд квалитетним и актуелним насловима на свим водећем светским језицима, као и да врши селективну допуну осталих фондова публикацијама из свих области знања. Као развијена матична библиотека градског типа, са десет библиотечких огранака и шареном лепезом фондова, Народна библиотека Смедерево, поред бриге о свом популарном карактеру, разивија и свој научно-стручни карактер.

У 2020. години за све фондове Народне библиотеке Смедерево, по различитим основама (куповина, Откуп Министарства културе и информисања РС, поклони грађана и институција), набављена je 5031 књига. Са уобичајеном праксом се наставило и ове 2021. године.

До данас је купљено путем јавне набавке 576 књига, поклоном је фонд увећан за 451 књигу, а у мају очекујемо почетак реализације Откупа Министарства културе и информисања РС.

 

Приредила: Татјана Стојкић, координатор набавке на Одељењу набавке и обраде НБСД

 

 

      

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *