Стара и ретка периодика Народне библиотеке Смедерево

Збирка старих и ретких серијских публикација (часописа, новина, годишњака) Народне библиотеке Смедерево припада посебном фонду периодичних публикација ове установе. Између осталог, Библиотека је започела с радом још у 19. веку, као Читалиште – место у првом реду основано ради читања штампе, која је редовно набављана.

Ова драгоцена збирка, као и фонд целокупне Библиотеке, настала је последњих седамдесет година, спајањем приватних библиотека неколико значајних житеља града, купљеним публикацијама, или поклонима великих институција, издавачких кућа или појединаца.

Наиме, Смедеревско читалиште, прва установа културе у Смедереву, основано је 1846. године. Из Смедеревског читалишта настала је и Библиотека у овом граду, која је, касније, у свом вишегодишњем трајању, мењала називе и локације, и повремено престајала с радом. Ипак, Библиотека је највише страдала у Другом светском рату.

Недуго после уласка војске фашистичке Немачке у Југославију, 5. јуна 1941. године, Књижница, чија се зграда налазила у црквеној кући, коју је уступио прота Филип Благојевић, привремено је затворена. Разарајућа експлозија муниције у Тврђави, уништила је целокупну зграду. У тадашњој разрушеној књижници остало је само 68 књига.

Обнови и формирању нове установе приступило се током 1942. године, а већ следеће године она је отворена за рад са корисницима. Новоотворена Књижница имала је фонд од око 10000 књига. За управника, који је истовремено био и библиотекар, постављен је Светозар Спасојевић, професор историје и земљописа.

Према подацима из архивских докумената, као и „Летописа Градске народне библиотеке у Смедереву” закључујемо да су многи појединци, као и неке значајне установе помогле отварање тадашње Књижнице, као и касније богаћење њеног фонда. Поред великог броја књига набављених касније, куповином, поклонима или разменом известан број њих припадале су старим и ретким књигама или периодичним публикацијама издатим и штампаним до 1867. године.

Драгоцену збирку старе и ретке периодике данас у Народној библиотеци Смедерево чине наслови (годишта и свеске) часописа: „Летопис Матице српске” од 1828, „Гласник Друштва србске словесности” од 1847, и „Гласник Србског ученог друштва” 1865. и 1867, новина: „Вила” 1865, „Даница”1863, 1867, „Јавор” 1862, „Новине србске” 1842, „Сербски народни лист” 1843, „Школски лист” 1864-1866) и годишњака (забавници: „Leptir” 1861, „Dubrovnik” 1866, и „Сремски забавник”; годишњаци: „Ружица” 1828, „Голубица” 1840. и „Омладинска заједница” 1867; магазини: „Србско-далматински магазин” 1856; календари: „Београдски велики календар” 1853; месецослов: „Зимзелен” 1847).

Најстарији годишњак међу насловима у овој колекцији, а уједно и најстарија периодична публикација у Народној библиотеци Смедерево, је годишњак „Ружица” из 1828. године, веома редак примерак тог годишта у Србији. Најстарији часопис је „Летопис Матице српске” из 1828. године, а најстарији лист су „Новине србске” штампане у Београду 1842. године.

Известан број њих чије је порекло одгонетнуто, припадао је историчару уметности и управнику Музеја у Смедереву, Леонтију Павловићу (1914-1997), који је, 1991. године, завештао своју збирку Смедеревској библиотеци, а из његовог Легата издвојено је 50 књига и периодике штампаних до 1867. године. Димитрије Љотић (1891-1945), чијом је поклон-библиотеком зачет фонд Књижнице у Смедереву 1943. године такође је према

записима био власник врло драгоцених штампаних књига. Немали број вредних примерака припадао је правнику и дипломати Милану Јовановићу Стоимировићу (1898-1966) чије су књиге и периодика у два наврата допремљене у Библиотеку (конфискацијом 1944. године и његовим личним поклоном 1966). Одређен број публикација, које су припадале њему, су на страним језицима, а међу њима и најстарија књига у колекцији: „La Comedia di Dante Aligieri” из 1544. године.

Ипак, највећи број старих штампаних књига и периодике, које су сада у Фонду старе и ретке књиге Смедеревске библиотеке, недвосмислено су биле део необично богате и вредне збирке војвођанског пароха Жарка Ђукића. Према документу који се чува у Историјском архиву Смедерево из 1943. године, Мара Ђукић, чиновник поште из Београда, продала је за 220.000 тадашњих окупацијских динара, 1881 примерак књига и периодике из библиотеке свога оца, пароха Жарка Ђукића, Изванредном комесаријату за обнову Смедерева. Уз купопродајни уговор следио је и дуги списак свих вредних књига и периодике испоручених Књижници. Осим многобројних публикација на српском и извесног броја на немачком језику, међу њима су биле и многе публикације које се чувају у садашњем Фонду старе и ретке књиге у Народној библиотеци Смедерево. Најстарија међу њима је „Стематографиа” Христофора Жефаровића из 1741. године, као и најстарији лист у Библиотеци из Фонда периодичних публикација: „Новине србске” објављене 1842. године.

Стара и ретка штампана књига и периодика Народне библиотеке Смедерево, истражена је и библиографски обрађена у публикацијама, које је објавила Смедервска библиотека. Ова драгоцена библиотечка грађа из наше колекције уноси се у Регистар културних добара Републике Србије, у складу са Законом о старој и реткој библиотечкој грађи.

 

Мирјана Радовановић

 

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *