Контакт


Колектив Народне библиотеке Смедерево

Директор: Марина Лазовић

Секретар: Милан Радисављевић

Шеф рачуноводства: Данијела Маричић

 

Радно време:

понедељак-петак: 8:00-19:30

субота: 8:00-14:00

 

Народна библиотека Смедерево
Карађорђева 5

11300 Смедерево
Србија

e-mail: knjigohraniteljica@mts.rs
web site: www.biblioteka-smederevo.org.rs

 


Тел/Факс: 026/ 4622-270
Директор: 026/ 4623-740
Одељење набавке и обраде: 026/ 642-542
Одељење стране књиге: 026/ 621-967

Међубиблиотечка позајмица: 026/4622-270 (локал 15),

Мирјана Радовановић (miraradovanovicnbsd@gmail.com)


ПИБ: 100490218
Матични број: 07143044
Шифра делатности: 092511
Текући рачун: 840-11664-56
Библиотека је обвезник ПДВ-а

ДодатакВеличина
Javna nabavka male vrednosti broj 2-2014 - Konkursna dokumentacija.doc443 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 3-2014 - Konkursna dokumentacija.doc496.5 КБ
Финансијски извештај Народне библиотеке Смедерево за 2013. годину.xls24.5 КБ
Финансијски план Народне библиотеке Смедерево за 2014.xls30 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2014.doc290.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2014.doc289.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2014.doc286 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br 1-2014.doc27 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2014.doc27.5 КБ
Ugovor o štampanju knjiga JN br. 2-2014.doc27.5 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2014.doc304 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2014.doc309.5 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2014.doc301 КБ
Statut Narodne biblioteke Smederevo.136 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 4-2014 - Konkursna dokumentacija.doc562 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 5-2014 - Konkursna dokumentacija.doc487 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 5-2014 - Konkursna dokumentacija.doc487 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2014.doc26 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2014.doc303 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2014.doc300.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2014.doc287.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2014.doc286 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 6-2014 - Konkursna dokumentacija.doc573 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014.doc301 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2014.doc286 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 1-2015 - Konkursna dokumentacija.doc511.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015.doc285 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015.doc301 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2015.doc286.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br 1-2015.doc26.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 2-2015 - Konkursna dokumentacija.doc670 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015.doc300.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015.doc285 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2015.doc286 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2015.doc26.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 - Konkursna dokumentacija.doc526 КБ
Pravilnik o nabavkama Narodne biblioteke Smederevo 2.doc295.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 3-2015 - Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija.doc476.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 4-2015 - Konkursna dokumentacija.doc616 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015.doc287 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015.doc 1.doc301.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2015.doc286 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015.doc 1.doc301.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015.doc285 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2015.doc286.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2015.doc27.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2015.doc27.5 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016.doc 1.doc305.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016.doc285 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2016.doc287.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2016.doc28 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016.doc 1.doc303 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016.doc286.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2016.doc290 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2016.doc624.11 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 1-2017 - Konkursna dokumentacija.doc485.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017.doc287 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017.doc290.5 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2017.doc 1.doc309 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2017.doc33.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 2-2017 - Konkursna dokumentacija.doc531 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2017.doc 1.doc309.5 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2017.doc287.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2017.doc291 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2017.doc29.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 3-2017 - Konkursna dokumentacija.doc515 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 4-2017 - Konkursna dokumentacija.doc535 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017.doc290.5 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017.doc 1.doc304 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2017.doc287 КБ
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017.doc289.5 КБ
Zapisnik o otvaranju ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017.doc 1.doc309 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2017.doc292.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2017.doc34 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2017.pdf585.07 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 5-2017 - Poziv za podnosenje ponuda 2.doc57.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 5-2017 - konkursna dokumentacija 2.doc699 КБ
Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti broj 5-2017.DOC309.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 - Poziv za podnosenje ponuda.doc57.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 - konkursna dokumentacija.doc699 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 7-2017 - Konkursna dokumentacija.doc557 КБ
Javna nabavka male vrednosti broj 6-2017 - Odluka o dodeli ugovora.doc322 КБ
Ugovor o radovima na sanaciji podne podloge i zameni podne obloge.doc76.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 7-2017.doc291 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 - Poziv za podnošenje ponuda.doc285 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 8-2017 - Konkursna dokumentacija.doc527.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 9-2017 - Poziv za podnošenje ponuda.doc285 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 9-2017 - Konkursna dokumentacija.doc676 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 10-2017 - Poziv za podnošenje ponuda.doc285 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 10-2017 - Konkursna dokumentacija.doc657.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 11-2017 - Poziv za podnošenje ponuda.doc285 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 11-2017 - Konkursna dokumentacija.doc694.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 8-2017.doc289.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 9-2017.doc288.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 10-2017.doc289 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 11-2017.doc288.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 7-2017.doc33 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 8-2017.doc32.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 9-2017.doc33 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 10-2017.doc33 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 11-2017.doc34 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 1-2018 - Poziv za podnošenje ponuda.doc285 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 1-2018 - Konkursna dokumentacija.doc456.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 1-2018.doc289 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 1-2018.doc32.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 2-2018 - Poziv za podnošenje ponuda.doc285 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 2-2018 - Konkursna dokumentacija.doc577.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 2-2018.doc290 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 2-2018.doc33 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 - Poziv za podnošenje ponuda.doc283.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 3-2018 - Konkursna dokumentacija.doc518 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 3-2018.doc291.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 4-2018 - Poziv za podnošenje ponuda.doc283.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 4-2018 - Konkursna dokumentacija.doc514.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 5-2018 - Poziv za podnošenje ponuda.doc284 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 5-2018 - Konkursna dokumentacija.doc484 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 6-2018 - Poziv za podnošenje ponuda.doc284 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 6-2018 - Konkursna dokumentacija.doc503 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 3-2018.doc33 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 4-2018.doc289.5 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 6-2018.doc291 КБ
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti broj 5-2018.doc289.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 4-2018.doc32.5 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 5-2018.doc29 КБ
Ugovor o kupovini knjiga JN br. 6-2018.doc33.5 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 - Konkursna dokumentacija.doc547 КБ
Javna nabavka male vrednosti br. 1-2019 - Poziv za podnošenje ponuda.doc283.5 КБ