130. Смедеревска јесен у Библиотеци

ПРОГРАМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО

 

Понедељак, 4. септембар2017.

И з л о ж б е    к њ и г а

(од 4. до 30. септембра)

 

Добро дошли у Смедерево = WelcometoSmederevo

 (Позајмно одељењеи Одељење стране књиге)

 

„Јесен каже - гледај, гледај,

ја одлазим - ти се не дај.

Ја ти видим у очима - још си јесен - ја већ зима.“

(Д. Трифуновић)

(Дечје одељење)

 

„Ко горда царица и бајна, са снопом златнога класја,

На пољу јесен стоји“

(В. Илић)

(Библиотечки огранци у селима)

 

Четвртак, 7. септембар2017.

Књижевни   четвртак

 

Представљање романа „ЋУТАЊА ИЗ ГОРЕ“

аутора Мирка Демића,

добитника књижевне награде „Меша Селимовић“ за 2016. годину

Учествују: мр Татјана Лазаревић Милошевић, проф. др Добривоје Станојевић, Мирко Демић

и Марина Лазовић

 

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ EVROBOOK

(од 4. до 8. септембра)

 

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА КЊИГА СМЕДЕРЕВСКИХ ИЗДАВАЧА

(од 7. до 10. септембра)